Pilvi Store – Verkkokauppa

Pilvi Store on responsiivinen verkkokauppakoneisto, joka on suunniteltu erilaisten pilvipalveluiden verkkomyyntiin.

Sen avulla voi myydä sovelluksia (saas), alustoja (paas) ja infrastruktuurikapasiteettia (iaas).

Se on natiivisti suunniteltu juuri palveluiden ja kapasiteetin myyntiin, joka erottaa sen perinteisistä verkkokaupoista (Magento, Intershop, Hybris), jotka on kehitetty tavarakauppaan.

Pilvi Store on osa Pilvi Cloud Shop -kokonaisuutta ja se on itsessäänkin 100% pilvipalvelu.

Pilvi_Shop

Ominaisuudet ostajalle

Pilvi Store sisältää normaalit ostamista ohjaavat verkkokaupan toiminnallisuudet, kuten tuotetarjonnan esittelyn, navigaation, hakutoiminnot, ostoskorin ja verkkomaksut.

Tuote-esittelyt

Pilvikauppias voi esitellä tuotteita samalla tavalla kuin perinteisessä verkkokaupassa. Tuotteeseen on kaksi perusnäkymää, tuotenosto ja tuotekortti. Tuotenostolla tuotetta esitellään erilaisissa tuoteryhmä- ja tuotehakunäkymissä.

tuotenostot  tuotekortti

Kapasiteettisäätimet

Tuote-esittelyyn on lisättävissä tuotteen ominaisuuksille perinteisten pudotusvalikkojen ja valintakenttien lisäksi ns. kapasiteettisäätimet. Kapasiteettisäätimet voivat olla visuaalisesti joko liukusäätimiä tai mobiililaitteissa suosittuja kiekkosäätimiä.

Kapasitin

Filtterihaku

Normaalin vasemman palstan puurakenteisen navigaation lisäksi valittavissa on filtterihaku-tyyppinen navigaatio. Filtterihaku toimii lennossa ja hakuarkkitehtuuri on vapaasti suunniteltavissa asiakkaan palveluita vastaavaksi.

SmartBasket™ -ostoskori

ostoskoriNormaalin ostoskoritoiminnallisuuden lisäksi Pilvi Shop sisältää älykkään ostoskorin, jossa tuotteiden konfigurointi tapahtuu ennen lopullista tilausta. SmartBasket varmistaa, että asiakkaalla on oikea tuote ja se on oikein konfiguroitu. SmartBasket-järjestelmän älykkyys luodaan asiakkaan myymien palveluiden mukaiseksi.

Valmiit SmartBasket konfiguraatiot on mm. seuraaville myytäville tuotteille

  • Verkkotunnukset
  • Palvelimet
  • Pilvipalvelut
  • Google Apps

 

Ominaisuudet myyjälle/kauppiaalle

Pilvi Store-moduuli on osa Pilvi Cloud Shop –ohjelmistoa. Kauppiaalle tarkoitetut kehittyneemmät hallintaominaisuudet ovat Pilvi Manager –moduulissa.

Pilvi Shop –verkkokauppa integroituu useisiin palveluhallinta-alustoihin ja -työkaluihin. Lisäksi se sisältää perustason ominaisuudet asiakas- tuote-, tilaus- ja sopimushallintaan. Tärkeimmät ominaisuudet kauppiaalle ovat kuitenkin alustan tarjomat sisäänrakennetut palvelumyynnin automaatio-ominaisuudet.

Palveluiden myynti aika- ja kapasiteettipohjaisesti

Asiakas voi myydä palveluperusteisia tuotteita aikaperusteisesti tai aika-kapasiteettiperusteisesti. Pienin ajallinen myyntiyksikkö on yksi tunti (teoreettisesti millisekunnit).

Palveluiden automaattinen operointi

Järjestelmä aktivoi, käynnistää, sammuttaa ja passivoi/terminoi palvelut automaattisesti. Perusoperaatiot voidaan suorittaa myös loppuasiakkaan tai myyjän toimesta.

Palveluiden muutokset manuaalisesti tai automaattisesti.

Olemassa oleviin palveluihin voidaan myös lisätä resursseja, kuten kapasiteettia tai lisäpalveluita loppuasiakkaan toimesta verkkokauppaprosessin (Pilvi Store) kautta, hallintaympäristön (Pilvi Console) kautta tai kauppiaan toimesta (Pilvi Manager).

Kapasiteettiliipasimet (capacity triggers)

Järjestelmä tarjoaa kapasiteetin automaattiseen valvontaan ja ohjaukseen liipasinjärjestelmän, jolla palveluiden saamia resursseja voidaan ohjata.

Palvelun sisäinen valuutta – krediittiperusteinen bisnesmalli

Myyjä voi tarjota asiakkaille mahdollisuuden ostaa krediittejä, joilla nämä käyttävät palveluita. Tämä tarjoaa asiakkaalle monipuoliset mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa, markkinointia ja mm. hyvitysmenettelyjä.

  • Palvelukatkoksista voidaan antaa krediittejä palautuksina
  • Kun asiakas tilaa jotain, saa hän alennukset tai takaisinmaksut krediitteinä
  • Asiakas voi ostaa krediittejä isoissa erissä ja saa näin määräalennuksia
  • Krediittien loppuessa palvelut voivat sulkeutua automaattisesti.

 

Interested in learning more about Pilvi Shop? Get in touch with us